تبلیغات
DIFFERENT - Ethernet

Ethernet

سه شنبه 31 فروردین 1389 15:42

نویسنده : amin amin
دستیابی به اطلاعات با روشهای مطمئن و با سرعت بالا یکی از رموز موفقیت در هر سازمان و مؤسسه ای است. در سالیان اخیر، هزاران پرونده و کاغذ - حاوی اطلاعات باارزش برای هر سازمان - در رایانه ذخیره شده اند. دستیابی به اطلاعات با روشهای مطمئن و با سرعت بالا یکی از رموز موفقیت در هر سازمان و مؤسسه ای است. در سالیان اخیر، هزاران پرونده و کاغذ - حاوی اطلاعات باارزش برای هر سازمان - در رایانه ذخیره شده اند. با تغذیه دریایی از اطلاعات به رایانه، امکان مدیریت الکترونیکی اطلاعات فراهم شده است. کاربران متفاوت در اقصی نقاط جهان قادر به اشتراک اطلاعات اند و تصویری زیبا از همیاری و همکاری اطلاعاتی را به نمایش می گذارند. شبکه های رایانه ای در این راستا و جهت نیل به اهداف فوق نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.

اینترنت عالیترین تبلور شبکه ای رایانه ای در سطح جهان است که امروزه در مقیاس بسیار گسترده ای استفاده شده است و عرضه کنندگان اطلاعات یا فراورده های اطلاعاتی خود را در قالب محصولات تولیدی و یا خدمات در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهند.

شبکه ها به دو گروه عمده LAN)Local area network) و WAN)Wide area network) تقسیم می شود. در شبکه های LAN ، مجموعه ای از دستگاههای موجود در حوزه جغرافیایی محدود، نظیر ساختمان، به یکدیگر متصل می شود .

در شبکه های WAN تعدادی دستگاه که از یکدیگر کیلومترها فاصله دارند به یکدیگر متصل خواهند شد. مثلا اگر دو کتابخانه که هر یک در ناحیه ای از شهر بزرگی مستقرند، قصد اشتراک اطلاعات را داشته باشند، باید شبکه WAN